Na tej stronie można znaleźć mapę Rosji do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa Rosji w trybie offline oraz szczegółowa mapa Rosji przedstawia północ i południe Rosji w Europie.

Mapa Rosji

Mapa kraju Rosja

Mapa Rosji pokazuje mapę Rosji w trybie offline. Ta mapa Rosji pozwoli wam orientować się w Rosji w Europie. Mapę Rosji można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Rosja Listeni/ˈrʌʃə/ lub /ˈrʊʃə/ (rosyjski: Росссия, tr. Rossiya; IPA: [rɐˈsʲijə] ( posłuchaj)), znany również oficjalnie jako Federacja Rosyjska (rosyjski: Российская Федерация, tr. Rossiyskaya Federatsiya; IPA: [rɐˈsʲijskəjə fʲɪdʲɪˈratsɨjə] ( posłuchaj)), jest to kraj w północnej Eurazji, jak wspomniano na mapie Rosji.

Sieć transportowa Federacji Rosyjskiej jest jedną z najbardziej rozległych na świecie. Krajowa sieć dróg, linii kolejowych i lotniczych rozciąga się na długości prawie 4 800 mil (7 700 km) od Kaliningradu na zachodzie do Półwyspu Kamczatka na wschodzie, jak widać na mapie Rosji, a główne miasta, takie jak Moskwa i Sankt Petersburg, są obsługiwane przez rozbudowane systemy szybkiego tranzytu.

Chociaż Rosja składa się głównie z ludzi, którzy mówią po rosyjsku i identyfikują się z rosyjskim pochodzeniem etnicznym, to zawiera 185 różnych grup etnicznych mówiących ponad 100 różnymi językami, jak pokazano na mapie Rosji. Największymi grupami mniejszościowymi w Rosji są Tatarzy, stanowiący około 4 procent populacji liczącej ponad 5 milionów osób, oraz Ukraińcy - około 1,4 procent, czyli prawie 2 miliony osób. Inne grupy etniczne, jak np. Wyborcy pod Sankt Petersburgiem, mają tylko kilkudziesięciu członków.

Rosja na mapie

Rosja na mapie

Rosja na mapie pokazuje mapę kraju Rosja. Rosja na mapie pozwoli wam zaplanować podróż po Rosji w Europie. Mapa Rosji oznaczona na mapie jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i za darmo.

Rosja ma gospodarkę rynkową z ogromnymi zasobami naturalnymi, w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, o których Rosja wspomina na mapie. Ma 10. największą gospodarkę na świecie pod względem nominalnego PKB i 6. pod względem parytetu siły nabywczej (PPP). Od przełomu XIX i XX wieku wyższa konsumpcja wewnętrzna i większa stabilność polityczna przyczyniły się do wzrostu gospodarczego w Rosji.

Chociaż patrząc na mapę, można założyć, że Rosja posiada rozległe zaplecze portowe ze względu na rozległą wschodnią linię brzegową, w rzeczywistości posiada stosunkowo niewiele portów wolnych od lodu. Władywostok, położony w skrajnej południowo-wschodniej części Rosji, jest jej największym portem na Oceanie Spokojnym. Duża część reszty Rosji w regionie Dalekiego Wschodu jest pokryta lodem przez cały rok, co utrudnia transport morski i samochodowy. W rzeczywistości region ten został połączony z resztą Rosji dopiero w 2010 r. po raz pierwszy autostradą.

Prawosławne chrześcijaństwo, islam, buddyzm i judaizm to tradycyjne religie rosyjskie, które zostały wymienione w Rosji na mapie, prawnie stanowiące część rosyjskiego "dziedzictwa historycznego". Rosyjska Cerkiew Prawosławna była przed rewolucją państwową religią kraju i pozostaje największym organem religijnym w kraju. Szacunki dotyczące wyznawców różnią się znacznie w zależności od źródeł, a niektóre doniesienia podają liczbę niewierzących w Rosji na poziomie 16-48% ludności.

Szczegółowa mapa Rosji

Szczegółowa mapa Rosji

Na szczegółowej mapie Rosji znajduje się oznaczona i duża mapa kraju Rosja. Ta szczegółowa mapa Rosji pozwoli Wam zorientować się w Rosji w Europie. Szczegółowa mapa Rosji jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Rosja jest federacją, która od 1 marca 2008 roku składa się z 83 podmiotów federalnych (członków Federacji). Te podmioty federalne mają równe prawa federalne w tym sensie, że mają równą reprezentację - po dwóch delegatów w Radzie Federacji (wyższej izbie Zgromadzenia Federalnego). Różnią się oni jednak stopniem autonomii, z jakiej korzystają. Jak widać na szczegółowej mapie Rosji, istnieje 6 typów podmiotów federalnych - 22 republiki, 9 krain, 46 obwodów, 3 miasta federalne, 1 obwód autonomiczny i 4 autonomiczne okrugi.

Rosja położona jest w północno-wschodniej Europie i północnej Azji, jak to pokazano na szczegółowej mapie Rosji. Jest to największy kraj na świecie - nieco mniej niż 1,8 razy większy od Stanów Zjednoczonych, o łącznej powierzchni 17 075 200 km² (6 592 771 km²). Rosja ma wspólne granice z Oceanem Arktycznym na N , północnym Pacyfiku na W , Chinami, Mongolią, Kazachstanem, Morzem Kaspijskim, Azerbejdżanem, Gruzją na S , oraz Morzem Czarnym, Ukrainą, Białorusią, Łotwą, Estonią, Finlandią na W o łącznej granicy lądowej 19 990 km (12 421 mln) i linii brzegowej 37 653 km (23 396 mln). Stolica Rosji, Moskwa, znajduje się we wschodniej części kraju.

Rosja jest najbardziej na północ wysuniętym dużym i zaludnionym krajem na świecie, a znaczna część kraju leży nad kręgiem polarnym. Jej ludność jest jednak stosunkowo niewielka i liczy około 143 mln osób, z których większość mieszka na południe od linii szerokości geograficznej 60 stopni, a w zachodnich częściach Rosji w pobliżu Moskwy i Sankt Petersburga, jak wspomniano na szczegółowej mapie Rosji. Rosja rozciąga się w jedenastu strefach czasowych, rozciągając się na przestrzeni 6000 mil od Sankt Petersburga nad Morzem Bałtyckim do Władywostoku na Wybrzeżu Spokojnym.

Mapa północnej Rosji

Mapa północnej Rosji

Mapa północnej Rosji pokazuje północną część kraju - Rosję. Mapa północnej Rosji pozwoli Ci z łatwością badać obszary północnej Rosji w Europie. Mapę Północnej Rosji można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Północna Rosja, ze swoim oszałamiającym i często surowym naturalnym pięknem, jest miejscem zaskakujących skrajności, najlepiej charakteryzującym się wieczną ciemnością nocy polarnej i północnym słońcem dnia polarnego, jak to pokazano na mapie północnej Rosji. Podróżowanie po północnoeuropejskiej Rosji wymaga czasami dużo cierpliwości, a pogoda może być nieprzewidywalna, z pęcherzami słońca szybko zamieniającymi się w lodowate ulewy. Ale nagrodą za wytrwałość jest wgląd w jeden z najbardziej hipnotyzujących regionów Rosji.

W powszechnej wyobraźni praktycznie cała Rosja jest "północna", zimna i nieprawdopodobna. Inspiracją dla epickiej poezji Kalevala, ten rozległy region zawiera niektóre z najbardziej znanych zabytków Rosji, w tym ikoniczną drewnianą architekturę wyspy Kizhi, odległe Wyspy Sołowieckie, w których klasztorze mieścił się niegdyś słynny obóz gułagów, oraz mroźne brzegi Morza Barentsa, jak można zobaczyć na mapie północnej Rosji. Jest to również jedno z najlepszych miejsc do oglądania północnych świateł, jak również do zwiedzania ruin z czasów sowieckich.

W północnych regionach Rosji rozwój rolnictwa jest ograniczony przez krótkie okresy wegetacji i częste susze. Wraz z topnieniem śniegu zabiera on wierzchnią warstwę gleby, a tym samym erozja jest poważnym problemem również na tych obszarach. Mimo to, niektóre z nich wyrzeźbiły osady w tym mroźnym środowisku. Oymyakon, położony w północno-wschodniej Rosji, jest uważany za najzimniejsze, stale zamieszkiwane miejsca na świecie. Liczy około 500 mieszkańców, a temperatury spadły tu kiedyś do -71,2°C (-96°F), jak zaznaczono na mapie północnej Rosji. Z najbliższego miasta Jakucka do Omyakonu dociera się w ciągu 20 godzin.

Mapa południowej Rosji

Mapa Południowej Rosji

Mapa południowej Rosji pokazuje południową część kraju - Rosję. Mapa Południowej Rosji pozwoli Ci z łatwością badać obszary południowej Rosji w Europie. Mapę Południowej Rosji można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Południowa Rosja składa się z Południowego Okręgu Federalnego i Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego Federacji Rosyjskiej. Jest to region wyjątkowy pod wieloma względami. Południową Rosję od dawna zamieszkują ludzie różnych narodowości, których życie wzbogaca różnorodność kulturowa i tradycja przedsiębiorczości regionu, którzy cenią sobie wolność i niezależność. Południowa Rosja doświadcza szybszego tempa ożywienia gospodarczego, ale wolniejszego wzrostu kosztów produkcji, jak to pokazano na mapie Południowej Rosji. Sprawia to, że region jest bardziej konkurencyjny.

W czasach globalizacji południowa Rosja skutecznie łączy w sobie korzyści wynikające z położenia geograficznego, korzystnego klimatu, zróżnicowanych zasobów naturalnych i ludzkich oraz infrastruktury. Południowa Rosja ma silne tradycje przedsiębiorczości (patrz mapa Południowej Rosji). MŚP w tym regionie z powodzeniem modernizują się w oparciu o najlepsze praktyki międzynarodowe. Wykazują one siłę napędową i zaangażowanie, doceniają korzyści płynące z nowych technologii i rozumieją, jak uzyskać dostęp do źródeł finansowania.

Region południowej Rosji posiada znaczny potencjał rozwojowy. Wynagrodzenia w południowej Rosji są o 30-40% niższe od średniej rosyjskiej i pięciokrotnie niższe niż w krajach europejskich wymienionych na mapie Rosji Południowej. Pod względem wydajności pracy, efektywności produkcji (w tym efektywności energetycznej) oraz czasu potrzebnego na realizację projektów, południowa Rosja pozostaje od trzech do pięciu razy w tyle za krajami europejskimi.